KURSERNE ER TÆNKT SOM EN KURSUSRÆKKE, SE "KURSUSDIAMANTEN", OG LÆS OM DE ENKELTE KURSER FOR AT SE, HVAD DE INDEHOLDER.

Rækkefølgen af kurserne er planlagt, så forståelse og indlæring optimeres, når man følger pilene.
De to grundkurser, Rygkursus og Ryg- og idrætsmedicin, er ligeværdige. Ét af disse kurser er en forudsætning for at kunne tage kurser i niveau 2.
Årsmøder svæver lidt ved siden af, da de kan tilgås frit.
Der er mulighed for Counterstrain-Myofascial Release A direkte efter Grundkursus, MEN forudgående deltagelse i MET A vil lette forståelse og indlæring.
Gennemførelse af både MET A og CST-MFR A er en forudsætning for deltagelse i kurset Idræts- og overbelastningsskader.
Inden deltagelse på Masterkursus tilrådet det, at alle Overbygningskurser er gennemgået.

Lærebogen udleveres, incl. i kursusprisen, på både Rygkurset og Ryg- og idrætsmedicinkurset.
Counterstrainbogen udleveres, incl. i kursusprisen, på Counterstrain-Myofacial Release kurset.

Ad hoc kurser: Ved behov er der mulighed for andre kurser, f.eks. Nålekursus.
Formanden for Uddannelsesudvalget hjælper gerne med valg af kurser.


Formand for Uddannelsesudvalget:

Speciallæge i Almen Medicin
Charlotte Voglhofer
Vestergade 21, 1.
4600 Køge
Telefon: 56 65 13 31 / 43 90 33 90
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Tøj- og videoetikette

Her kan du læse lidt om hensigtsmæssig påklædning på kurserne, ligesom reglerne for video- og fotooptagelse er beskrevet.

 

SE - Systematisk efteruddannelse
Den diagnostiske udfordring i kombination med basal undersøgelsesteknik
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Kurset er godkendt til 2 dages Systematisk Efteruddannelse og 1 dag selvvalgt efteruddannelse. 
Her skal vi gennem den diagnostiske proces med uspecifikke symptomer inkl. de vegetative symptomer.
Her kombinerer vi vores undersøgelsesteknik med den diagnostiske proces, så vi når frem til de rigtige diagnoser og får fundet de syge, og de raske forbliver raske.

(GRUNDKURSUS) Rygkursus i muskuloskeletal medicin
(4-dages kursus - 33 lektioner), Comwell, Kolding

Dette kursus er obligatorisk grundkursus i faget muskuloskeletal medicin. Du lærer at undersøge og behandle den dårlige ryg, ligesom du også bliver undervist i at diagnosticere 95% af lidelser i de store led. Via teoretiske oplæg og gentagne øvelser tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og ledartikulering. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus. Det drejer sig om bevægeapparatets sygdomme og dysfunktioner i bred forstand og dermed om et meget stort problemområde i almen praksis, hvor op mod en tredjedel af henvendelsesårsagerne vedrører bevægeapparatet.
Efter at have gennemført dette Grundkursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for deltagelse i overbygningskurserne nævnt nedenfor.

(GRUNDKURSUS) Ryg- og idrætsmedicinkursus
(5 dages kursus - 40 lektioner), LaSanta, Lanzarote

Syntes du også at det er svært og til tider uoverskueligt når patienten henvender sig med smerter i nakke, ryg, lænd, skulder, hofte og knæ. Hvor skal man starte? Hvor skal man ende og hvordan danner man sig en struktur i sin undersøgelsesteknik så hverdagen bliver lettere.
”Ryg-, ekstremitets- og idrætsmedicinkursus” er et grundkursus i faget muskuloskeletal medicin - på linie med Columna kurset. Du lærer at undersøge, diagnosticere og behandle den dårlige ryg. Du vil lærer undersøgelsesteknik så du kan diagnosticere de hyppigste og mest almindelige lidelser i de store led.
Vi vil komme ind på de hyppigste idrætsskader i bevægeapparatet. I vil blive undervist i træningsfysiologi og idrætsskader både de akutte og de belastningsudløste. I vil få styr på undersøgelses- og behandlingsteknik af idrætsskader og vi vil komme ind på rehabilitering og øvelsesbehandling via en helt ny app med interaktivt træningsprogram til de hyppigste lidelser i bevægeapparatet.
Via teoretiske oplæg og indøvelse af undersøgelsesteknik på hinanden tilegner du dig praktiske færdigheder i diagnostik, bløddelsbehandling og ledartikulering. Dette er undersøgelses- og behandlingsgreb, som du umiddelbart kan anvende i konsultationen efter kursus. Det drejer sig om bevægeapparatets sygdomme og dysfunktioner i bred forstand og dermed om et meget stort problemområde i almen praksis, hvor op mod en tredjedel af henvendelsesårsagerne vedrører bevægeapparatet.
Efter at have gennemført dette Grundkursus i muskuloskeletal medicin har du mulighed for deltagelse i overbygningskurserne nævnt nedenfor.

MET A, Muskel-Energi-Teknik A
(4-dages kursus - 33 lektioner)

Muskel-Energi-Teknik (MET) er en manuel medicinsk behandlingsteknik, der kan anvendes til behandling af akutte og kroniske dysfunktioner i hele bevægeapparatet. Til MET hører en omhyggelig palpatorisk diagnostik af led- og muskelfunktion. Fysiologisk bygger MET bl.a. på udnyttelsen af musklernes post-isometriske relaksation og de neuromuskulære refleksmekanismer. Teknikken er blid og atraumatisk. I MET A kurset lægges der vægt på at gennemgå den biomekaniske baggrund for behandlingsteknikken, samt på diagnostik og behandling af dysfunktioner i pelvis og hele columna. MET A er første kursus af en kursusrække og efterfølges af MET B.

MET B, Muskel-Energi-Teknik B
(4-dages kursus - 33 lektioner)

MET B er et fortsættelseskursus af MET A kurset og omhandler foruden repetition og optimering af en del af teknikkerne fra MET A også diagnostik og behandling af under- og overekstremiteterne samt costae. MET konceptet kan herefter anvendes i alle kroppens regioner. Det er en forudsætning, at MET A kurset er gennemført.

Kombineret MET-Manipulation - kombineret Muskel Energi Teknik og manipulationsteknik
(4 dages kursus - 33 lektioner)

Dette kursus er et kombineret kursus – og et overbygningskursus til MET kurserne. Det tager udgangspunkt i vores dagligdag, hvor en MET behandling lige kan mangle det sidste ”lille notch” – manipulation - i at ville lykkes. Kurset vil fokusere på indlæring og implementering af de forskellige manipulationsteknikker, der med fordel kan anvendes i samspillet med MET. Det er en forudsætning, at både MET A og MET B kurset er gennemført.

Idræts- og overbelastningsskader (Tidligere kaldet Muskulær diagnostik og øvelsesbehandling)
(5 dages kursus - 40 lektioner), LaSanta, Lanzarote

Dette kursus bygger på et neurofysiologisk øvelseskoncept og omfatter diagnostik og behandlingsteknikker, der kan anvendes både i almen praksis og indenfor det idrætsmedicinske område. Den smerteplagede eller skadede patient kan vurderes og behandles alene på baggrund af dette koncept – byggende på Jandas principper om stram postural og svag fasisk muskulatur. Desuden indlæres en vurdering af hele den overordnede motoriske kontrol af de enkelte muskler og muskulære dysfunktioner. Øvelsesbehandling er desuden grundlaget for al efterbehandling af muskuloskeletale lidelser og kan tjene som recidivprofylakse. Der er i 2017 udarbejdet et nyt kursusmateriale med nye billeder og beskrivelse af hjemmeøvelserne. Kursisterne får også øvelserne udleveret på en USB nøgle lige til at udprinte til patienterne.

På kurset undervises der også i risici og skadesmekanismer i forbindelse med vore patienters motions- og sportsudøvelse. La Santa er valgt som kursussted, fordi stedets faciliteter muliggør, at kursisterne i løbet af kurset får praktisk kendskab til biomekaniske forhold, bevægemønstre og ikke mindst skader under udøvelse af forskellige typer sport. Gennemført MET A kursus er en forudsætning for deltagelse i Øvelseskurset.

Counterstrain og Myofascial Release A
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Counterstrain, CST, og Myofacial Release, MFR, er to blide behandlingsformer, som tilstræber at give patienten en umiddelbar smertelindring.
CST er en indirekte teknik, hvor man arbejder væk fra den restriktive barriere mod et "balance point", hvor der er mindst mulig vævsspænding i alle planer. Ved passiv lejring af patienten opnås en reduktion i de uhensigtsmæssige proprioceptive aktiviteter i det dysfungerende område - og patienten får herved en smertelindring.
MFR tager udgangspunkt i vævets visco-elastiske og neuromuskulære egenskaber, og kan anvendes både op mod barrieren og bort fra denne.
På Kurset får du optimeret din evne til at mærke spændinger i vævet.
Begge behandlingsmetoder kan bruges til meget akutprægede patienter, hvor anden behandling ikke er mulig. Men teknikkerne er også meget anvendelige til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet, osteoporose eller smerter omkring arvæv.
Dette kursus omhandler primært columna og costae.

Counterstrain og Myofascial Release B
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Dette kursus er en fortsættelse af Counterstrain og Myofascial Release A kurset og omhandler foruden repetition og optimering af en del af teknikkerne fra CST-MFR A også diagnostik og behandling af under- og overekstremiteterne, inkl. skulder.

Efter dette kursus kan du anvende CST og MFR koncepterne i alle kroppens regioner.
For deltagelse er det en forudsætning, at CST-MFR A kurset er gennemført.

Masterkursus - Integrerede direkte og indirekte teknikker
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Dette kursus er et integreret overbygningskursus, hvor alle behandlingsteknikker "blandes", så behandlingsforløbet kommer til at ligne vores dagligdag så meget som muligt. Emnerne er forskellige fra kursus til kursus, f.eks. "High velocity/low amplitude", "Dysfunktioner fra fødder og op til diagfragma", "Behandlingsteknikker anvendt omkring columnas 2 overgangszoner", "Fra nakken og op over hovedet" eller "Omkring columna cervicalis 2 overgangszoner".
For at kunne melde sig til Masterkursus skal man have gennemført alle Overbygningskurserne.

Nålekursus – Intramuskulær stimulation og ledpunktur
(3-dages kursus - 24 lektioner)

Dette kursus er tænkt som et supplement til DSMM’s øvrige kurser. Indholdsmæssigt fokuseres der på, hvad vi som læger kan behandle med en kanyle eller med en nål, når patienten har problemer i bevægeapparatet. Smerteteori omtales og praktisk smertediagnostik indøves. Injektionsvejene til kroppens store led vil blive gennemgået. Hvornår er der indikation for steroid? Har man gavn af ultralyddiagnostik ved led- og muskelskader? Der vil blive undervist i basale forhold vedrørende akupunktur, triggerpunkt akupunktur og segmentær akupunktur. Især disse to sidste områder af akupunkturen er et meget værdifuldt supplement til den manuelle medicin.
Dette kursus udbydes ikke rutinemæssigt, men kan sættes op ved efterspørgsel.